Exteriör

Världens första Svanenmärkta utemöbel

unnamed-10

Vestre är en av Europas ledande producenter av utemöbler. Under 70 år har de skapat sociala, hållbara mötesplatser för miljoner människor runtom i hela världen. Och i sin produktionsanläggning i Torsby tillverkar företaget bänken April – världens första Svanenmärkta utemöbel.

Vestre har ett starkt uttalat miljöengagemang med ambitionen att bli världens mest hållbara utemöbelproducent. Och att en produkt nu märks med Svanen, en av de allra hårdaste miljömärkningarna, är ett stort och viktigt steg mot det målet.

– Vi är väldigt stolta över att kunna presentera en utemöbel som är Svanenmärkt. Det visar att vi menar allvar när det kommer till miljötänk och hållbarhet. Detta är även ett bevis på att det är möjligt att producera miljövänliga designmöbler i högkostnadsländer och samtidigt göra vinster, säger Jan Christian Vestre, VD för Vestre.

Om du har besökt några av de största städerna i Europa har du kanske både sett och använt en utemöbel från Vestre. New York, Paris och London är exempel på städer som utsmyckats med hållbara bänkar, bord, cykelställ och andra möbler i det offentliga rummet.

All produktion sker i Sverige och Norge och är baserad på förnybar energi, nordiska material, kortast möjliga transportsträckor och minimal resursanvändning. Möblerna levereras alltid med livstidsgaranti mot rost och är konstruerade för att stå utomhus i många år. 

Processen till en Svanenmärkning är invecklad och tar tid då inga generella märkningar görs över ett företags produktion, utan varje produkt måste prövas separat.

– Vestre har satt som mål att bli världens mest hållbara utemöbelproducent. Det innebär att vi under de närmsta åren kommer att ta nya steg för att bidra till att realisera FN:s 17 hållbarhetsmål. Vestres produktion sker med hundra procent förnybar energi, vi använder närproducerade och miljövänliga material och tillverkar produkter som håller i generationer.

– Framöver kommer vi att utveckla vårt miljöarbete ytterligare. Vi kommer bland annat att satsa på multifunktionella produkter, urbant jordbruk och återanvändning av ytvatten – detta för att göra våra städer grönare, friskare och mer humana. Vi kommer att jobba mer med återvunnet material och återanvändning av plast från havet. Vi skall även upprätta återvinningssystem där gamla och slitna möbler får nytt liv, fortsätter Jan Christian Vestre.