Köp Bostad Utomlands

Köp bostad i Spanien

Skärmavbild 2015-10-09 kl. 13.54.55
Vägen till en lyckad bostadsaffär skiljer sig mycket från att göra en bostadsaffär i Sverige. Vi på House Magazine har tagit fram tips och råd som hjälper dig hela vägen med ditt bostadsköp i underbara Spanien.

Överförande av äganderätt till en spansk bostad går alltid genom en spansk notarie. Det är notarien som garanterar att överförandet av ägandet går till på ett korrekt sätt. Det är också notarien som slutligen upprättar ägarbeviset, det så kallade ”Escritura Pública de Compraventa”.
Affären avslutas med ett högtidligt och nästan ceremoniellt möte på notariens kontor. Här skriver köpare och säljare under en rad dokument. Pengar och nycklar byter ägare. Men vägen fram till detta sista handslag är inte alldeles okomplicerat. Så här ser det ut ur köparens synvinkel:

DET HÄR BÖR DU KÄNNA TILL
ÖNSKELISTA. Börja gärna med att skriva en önskelista över vad som är viktigt i ditt framtida boende. Det kan handla om läge, pris, storlek, eller placering i fastigheten, om det rör sig om en lägenhet. Är det viktigt med utsikt och i vilket väderstreck ska terrassen ligga? Vill du ha nära till strand, pool, flygplats, golfbana eller skidort? Tänk också igenom vilket skick bostaden bör vara i. Kan den till exempel ha vissa renoveringsbehov eller måste den vara inflyttningsklar? Rangordna din önskelista och fundera på hur realistiska önskemålen är. Vad är viktigast?

PLATS. Ägna tid åt att besöka de olika städer och byar som kan vara av intresse. Din mäklare kan också hjälpa dig med tips och råd om olika områden som passar just dig.

Skärmavbild 2015-10-09 kl. 13.57.45

BOSTADEN. I Spanien finns det exklusiva och icke-exklusiva försäljningsmandat. Icke-exklusiva uppdrag innebär att bostaden ligger ute till försäljning hos flera olika mäklare. Detta medför oftast att mäklaren lägger mindre energi på försäljningen och att budgeten är blygsam, när det gäller kvalitet på presentation, foto, bostadsbeskrivningar med mera. Prissättningen av bostaden är oftast gjord av säljaren själv. Priserna på likvärdiga bostäder kan därför variera kraftigt. Detta kan bero på önskemål om ett snabbt avslut eller på säljarens mer eller mindre realistiska marknadsbedömning.

MARKNAD. För att hitta din bostad finns det olika vägar att gå. Den vanligaste är att söka på internet. Varje mäklare har sin egen webbplats men det finns även en uppsjö av olika portaler. Tyvärr finns det ingen gemensam portal där samtliga bostäder presenteras. Bostadsbeskrivningarna är ofta knapphändiga och du hittar inte sällan en bostad som säljs av olika mäklare i samma portal ibland till helt olika pris. Många bostäder ligger kvar på nätet, trots att köpeprocessen kan ha pågått i månader. Det ger ett intryck av att det finns fler bostäder till salu än vad det egentligen gör.

VÄLJ MÄKLARE. De flesta fastighetsmäklare i Spanien kan ha ett antal uppdrag för säljare. Samtidigt arbetar de med köpare på ett sätt vi svenskar inte är vana vid. Mäklarna tar då – inte sällan informella– köpuppdrag. De flesta mäklare samarbetar med varandra, där den ene representerar säljaren och den andre köparen. När en säljare har lagt ut ett försäljningsuppdrag till en mäklare läggs bostaden ut i en gemensam databas. Databasen är intern för de mäklare som är med i samarbetsorganisationen MLS. Det finns flera MLS-organisationer beroende på verksamhetsort.

BESÖK. Öppna visningar förekommer ytterst sällan i Spanien, de är i regel individuella. Ibland har mäklaren inte nycklarna, istället finns säljaren på plats. Vid ett första besök får spekulanten ofta, med våra mått mätt, en synnerligen knapphändig information. Du tvingas nästan ”pumpa” mäklaren på fakta. Bjurfors Spanien förser dig med all nödvändig information för att du ska kunna komma vidare vägen mot en egen bostad i Spanien.

EKONOMI. En stor skillnad när det gäller lägenhetsköp är att det inte finns någon ekonomisk förening i fastigheten. Det finns en förening och en ordförande, men föreningen har ingen ekonomi. Detta återspeglas i att de månadsavgifter som betalas till föreningen endast består av kostnader för driften av fastigheten och eventuella gemensamhetsanläggningar. Avgiften omfattar alltså inte pengar till reparations- fonder etc. Därför är det viktigt att du låter en teknisk arkitekt genomföra en besiktning av såväl lägenheten som fastigheten. Detta för att klargöra vilka reparationer som kan tänkas komma. Då får du en uppfattning om vilka kostnader som kan uppstå och fördelas på fastighetens samtliga bostäder.

MARKNADSVÄRDE. Det är inte alltid så lätt att förstå marknadsvärdena i Spanien. Statistiken är inte lika tillgänglig och noggrann som hemma i Sverige – du får själv göra hemläxan. Ställ krav på mäklaren så att du får så mycket information som möjligt. Bjurfors Spanien har tillgång till statistik som gör det möjligt att snabbt få en uppfattning om värdet på en fastighet. Det går även att anlita oberoende värderingsinstitut. En sådan värdering är ofta ett krav från banken, den görs och bekostas då av köparen.

Skärmavbild 2015-10-09 kl. 13.57.19 1

FÖRVÄRVSKOSTNADER. Dessa kostnader betalas av köparen. På existerande bostäder uppgår de till ca 12–15 % av inköpspriset. En mindre del är notariens arvode, resten är skatter till kommun, provins och stat. Dels för köpelikviden, dels för avgifter på en eventuell lånedel samt avgiften för juridiskt ombud. Den exakta procentsatsen beror på försäljningspriset och i vilken pro- vins fastigheten ligger. Bjurfors Spanien kan både förklara och ge dig en exakt kostnad per bostad, när det blir dags.

MÄKLARARVODEN. Dessa arvoden är inbakade i utgångspriset och mäklaren har med andra ord uppdrag att sälja till visst pris och med viss provision. Mäklararvodet betalas alltså av säljaren.

VAL AV NOTARIE. Köparen – och då ofta i form av ett juridiskt ombud – väljer fritt notarie. Välj redan från början en kompetent och tjänstvillig notarie som kommunicerar väl med sina kunder. Bjurfors Spanien kan självklart rekommendera sådana. Till notarien går du även för att registrera krediter, upprätta testamenten, göra arvsskiften med mera, och då oftast tillsammans med ditt juridiska ombud.

 

Kommentarer